''Op onze (behandelings)overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer22/2008"

 Download hier de pdf-versie van de algemene voorwaarden (versie 22 januari 2013). Op uw verzoek zullen wij u een versie op papier verstrekken.